WATT

Home / Oferta / WATT

KOLEKTORY SŁONECZNE – WATT

Produkowane przez nas kolektory słoneczne zbudowane są na bazie absorbera SUNSLECT niemieckiej firmy Interpane lub Tinox firmy Tinox. Absorbery te są szczytowym osiągnięciem w technice solarnej na świecie. W swoich kolektorach słonecznych używają go m.in. takie firmy jak Viessmann, Paradigma, Buderus, Pfonix …

Zalety Kolektora WATT 3000S

  • – wysoka sprawność
    – wysoka wydajność energetyczna
    – długa żywotność
    – zbudowany jest z materiałów odpornych na korozję ( aluminium miedź )
    – niska cena
  • „Sercem” kolektora słonecznego jest absorber. Od zastosowanej powierzchni absorpcyjnej (pochłaniającej promieniowanie słoneczne), zależy uzysk cieplny kolektora. Na świecie w latach osiemdziesiątych zdominowały rynek blachy absorberów z aluminium lub miedzi pokryte warstwą galwaniczną czarnego chromu lub niklu. Od ok. 1995 r. zaczęto stosować wysokoselektywną powłokę absorbera.

Stopień emisji (odbicie promieni słonecznych) jest mniejszy od 5%, stopień absorbcji wynosi 95%.

W Polsce kolektory słoneczne produkuje się głównie na absorberze z czarnego chromu. Według badań prowadzonych na Uniwersytecie w Stuttgarcie pokrycie Sunselect lub Tinox zwiększa sprawność kolektorów słonecznych średniorocznie o 10%, a w okresach przejściowych i zimie nawet do 16%. Na rysunku poniżej przedstawiono procentowy wzrost sprawności kolektora z absorberem Sunselect w porównaniu z czarnym chromem, w poszczególnych miesiącach w roku.