DANFOSS

Home / Oferta / DANFOSS

Air a2

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air są wysokowydajnymi urządzeniami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła. Centrale Danfoss są zaprojektowane z myślą o minimalnym możliwym wewnętrznym spadku ciśnienia. Wentylatory EC w centralach wyposażone są w silniki prądu stałego. Dzięki zastosowaniu najlepszych podzespołów centrale rekuperacyjne Danfoss Air są jednymi z najcichszych na rynku, przy jednoczesnej niskiej konsumpcji energii.
W standardzie oferujemy wentylację, opartą na czujniku wilgotności i bezprzewodowym sterowniku – Air Dial. Komunikacja pomiędzy urządzeniami w systemie rekuperacji Danfoss opiera się na technologii Z-Wave/usb/Ethernet, oraz modus.

Rekuperator Danfoss Air-Centrala rekuperacyjna o wydatku do 300 m3/h, która zapewnia wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych oraz małych obiektach komercyjnych. Wersja do montażu w poziomie np. na strychach lub poddaszach.

SYSTEM REKUPERACJI DANFOSS Air zapewnia:

 • do 95% odzysku ciepła dzięki wymiennikowi krzyżowo przeciwprądowemu
 • zdrowy klimat w domu – wentylacja oparta o czujnik wilgotności
 • niskie zużycie energii dzięki silnikom prądu stałego
 • chłodzenie nocne – funkcja bypass
 • intuicyjny sterownik wykorzystujący komunikację radiową

Główne zalety systemu Danfoss Air to:

 • Zastosowanie metody „Plug&Play” (podłącz i uruchom) zapewniającej szybki montaż i uruchomienie systemu.
 • Zintegrowane czujniki (w wykonaniu standardowym) zapewniają precyzyjne sterowanie układem wentylacji oraz automatyczną, szybką wentylacją np. podczas kąpieli.
 • Automatyczne rozpoznawanie systemu instalacji i samo-konfiguracja elementów (wyposażenia dodatkowego) systemu Air takich jak podgrzewcze/nagrzewnice.
 • Wysoka wydajność, którą zapewnia płytowy, krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, wykonany z aluminium.
 • Wybór optymalnego prowadzenia wewnętrznych kanałów wentylacyjnych i stosowanie wysokowydajnych wentylatorów EC zapewniają bardzo małe zużycie energii.
 • Niski poziom hałasu.
 • Bezprzewodowe sterowniki/regulatory (komunikacja z użyciem technologii Z-wave)montowane w eleganckich obudowach.
 • Wyświetlanie wszystkich ważnych informacji dotyczących temperatury i aktualnej wilgotności względnej w budynku.
 • Możliwość wyboru letniej oszczędnej funkcji „by-pass” („obejście”), gdzie świeże powietrze jest zasysane przez centralę bez jego ogrzewania/chłodzenia. Funkcja ta jest funkcją standardową we wszystkich centralach wentylacyjnych Systemu Danfoss Air z wyjątkiem central W1.
 • Regulowany przepływ powietrza.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR posiadają certyfikat wydany przez Passivhaus Institute w Darmstadt, Niemcy – pozwalający na stosowanie tych central w domach pasywnych.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR są testowane i otrzymują certyfikat zgodnie z normą DIBT/LU-A2O Niemieckiego Instytutu Technik-Budowlanych (Deutsches Institut fűr Bautechnik’s).

Air a3

Rekuperator Danfoss Air A3-Centrala rekuperacyjna o wydatku do 500 m3/h, która zapewnia wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych oraz małych obiektach komercyjnych. Wersja do montażu w poziomie np. na strychach lub poddaszach.

SYSTEM REKUPERACJI DANFOSS Air zapewnia:

 • do 95% odzysku ciepła dzięki wymiennikowi krzyżowo przeciwprądowemu
 • zdrowy klimat w domu – wentylacja oparta o czujnik wilgotności
 • niskie zużycie energii dzięki silnikom prądu stałego
 • chłodzenie nocne – funkcja bypass
 • intuicyjny sterownik wykorzystujący komunikację radiową

Główne zalety systemu Danfoss Air to:

 • Zastosowanie metody „Plug&Play” (podłącz i uruchom) zapewniającej szybki montaż i uruchomienie systemu.
 • Zintegrowane czujniki (w wykonaniu standardowym) zapewniają precyzyjne sterowanie układem wentylacji oraz automatyczną, szybką wentylacją np. podczas kąpieli.
 • Automatyczne rozpoznawanie systemu instalacji i samo-konfiguracja elementów (wyposażenia dodatkowego) systemu Air takich jak podgrzewcze/nagrzewnice.
 • Wysoka wydajność, którą zapewnia płytowy, krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, wykonany z aluminium.
 • Wybór optymalnego prowadzenia wewnętrznych kanałów wentylacyjnych i stosowanie wysokowydajnych wentylatorów EC zapewniają bardzo małe zużycie energii.
 • Niski poziom hałasu.
 • Bezprzewodowe sterowniki/regulatory (komunikacja z użyciem technologii Z-wave)montowane w eleganckich obudowach.
 • Wyświetlanie wszystkich ważnych informacji dotyczących temperatury i aktualnej wilgotności względnej w budynku.
 • Możliwość wyboru letniej oszczędnej funkcji „by-pass” („obejście”), gdzie świeże powietrze jest zasysane przez centralę bez jego ogrzewania/chłodzenia. Funkcja ta jest funkcją standardową we wszystkich centralach wentylacyjnych Systemu Danfoss Air z wyjątkiem central W1.
 • Regulowany przepływ powietrza.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR posiadają certyfikat wydany przez Passivhaus Institute w Darmstadt, Niemcy – pozwalający na stosowanie tych central w domach pasywnych.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR są testowane i otrzymują certyfikat zgodnie z normą DIBT/LU-A2O Niemieckiego Instytutu Technik-Budowlanych (Deutsches Institut fűr Bautechnik’s).

Air w1

Rekuperator Danfoss Air W1-Centrala rekuperacyjna o wydatku do 180 m3/h, która zapewnia wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych oraz małych obiektach komercyjnych. Wersja do montażu pionowego.

SYSTEM REKUPERACJI DANFOSS Air zapewnia:

 • do 95% odzysku ciepła dzięki wymiennikowi krzyżowo przeciwprądowemu
 • zdrowy klimat w domu – wentylacja oparta o czujnik wilgotności
 • niskie zużycie energii dzięki silnikom prądu stałego
 • chłodzenie nocne – funkcja bypass
 • intuicyjny sterownik wykorzystujący komunikację radiową

 Główne zalety systemu Danfoss Air to:

 • Zastosowanie metody „Plug&Play” (podłącz i uruchom) zapewniającej szybki montaż i uruchomienie systemu.
 • Zintegrowane czujniki (w wykonaniu standardowym) zapewniają precyzyjne sterowanie układem wentylacji oraz automatyczną, szybką wentylacją np. podczas kąpieli.
 • Automatyczne rozpoznawanie systemu instalacji i samo-konfiguracja elementów (wyposażenia dodatkowego) systemu Air takich jak podgrzewcze/nagrzewnice.
 • Wysoka wydajność, którą zapewnia płytowy, krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, wykonany z aluminium.
 • Wybór optymalnego prowadzenia wewnętrznych kanałów wentylacyjnych i stosowanie wysokowydajnych wentylatorów EC zapewniają bardzo małe zużycie energii.
 • Niski poziom hałasu.
 • Bezprzewodowe sterowniki/regulatory (komunikacja z użyciem technologii Z-wave)montowane w eleganckich obudowach.
 • Wyświetlanie wszystkich ważnych informacji dotyczących temperatury i aktualnej wilgotności względnej w budynku.
 • Możliwość wyboru letniej oszczędnej funkcji „by-pass” („obejście”), gdzie świeże powietrze jest zasysane przez centralę bez jego ogrzewania/chłodzenia. Funkcja ta jest funkcją standardową we wszystkich centralach wentylacyjnych Systemu Danfoss Air z wyjątkiem central W1.
 • Regulowany przepływ powietrza.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR posiadają certyfikat wydany przez Passivhaus Institute w Darmstadt, Niemcy – pozwalający na stosowanie tych central w domach pasywnych.
 • CENTRALE REKUPERACYJNE SYSTEMU DANFOSS AIR są testowane i otrzymują certyfikat zgodnie z normą DIBT/LU-A2O Niemieckiego Instytutu Technik-Budowlanych (Deutsches Institut fűr Bautechnik’s).