APAREL

Home / Oferta / APAREL

Kolektory słoneczne APAREL KSC-AE/200S

Materialy stosowane do produkcji są odporne na korozję. Absorber wykonany z miedzi jest niklowany i jednostronnie pokryty wysoko selektywną warstwą pochłaniajacą 96% promieniowania słonecznego. Takie wykonanie kolektora zapewnia najwyższą jakość i trwałość minimum 25 lat.

Wysoką wydajność energetyczną oraz jakość kolektorów słonecznych firmy ZME „Aparel” potwierdziły badania przeprowadzone w szwajcarskim ośrodku badawczym „Solartechnik Prufung Forschung” w Rapperswil – test Nr C628.

Kolektory „Aparel” ostrzyły z Instytutu SPF w Rapperswil – „Świadectwo Rocznego Minimalnego Zysku Energetycznego”, z którego wynika, że kolektory osiągnęły roczny zysk energetyczny powyżej 525kWh/m2. Kolektory spełniają tym samym wymagania zawarte w „Dyrektywach dotyczących wspierania przedsięwzięć służących wykorzystaniu energii odnawialnej” Ministerstwa Gospodarki i Kontroli Eksportu w Niemczech.