INWATER

Home / Oferta / INWATER

Zmiękczacze

ZMIĘKCZANIE JONOWYMIENNE

 Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką zawartością związków wapniai magnezu (twardością). Twardość wody powoduje zbędne zużycie środków zmękczających,a także powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczegoi znacznie zwiększa zużycie paliwa. Twardość wyrażana jest w różnych jednostkach.

Woda bardzo miękka wykazuje twardość do 1,78 mval/dm3. Woda miękka od 1,78 do 3,57 mval/dm3, twarda od 7,13 do 10,7 mval/dm3, a bardzo twarda powyżej 10,7 mval/dm3. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby twardość ogólna wody do picia była zawartaw granicach 1-10 mval/dm3 (50-500 mg/dm3 CaCO3).Woda stosowana do celów przemysłowych np.: do chłodzenia albo w kotłowniach wodnych oraz parowych także musi spełniać określone parametry twardości.Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej głównie jonów wapnia i magnezu.Jony wapniowe i magnezowe mogą występować w postaci węglanów Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2i wówczas mamy twardość węglanową, lub w postaci CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca suma tych twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej.

SERIA IW

  • zmiękczacze typ IW dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych usuwając z wody związki powodujące twardość. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania, działają bezobsługowo – proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację żywic przez wiele lat
  • posiada atest higieniczny PZH

seria IW model CRYSTAL i CRYSTAL PLUS

seria IW model LUX

seria IW model BINGO BASIC

MODEL IWM

MODEL RIDER, RIDER PLUS

SERIA IW MODEL TWIN

Zmiękczacz typ TWIN dwukolumnowe, do pracy ciągłej, dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych usuwają z wody związki powodujące jej twardość. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania, działają bezobsługowo – proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację żywic przez wiele lat.