UPONOR

Home / Oferta / UPONOR

Zestawy mieszające do regulacji temperatury zasilania

Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniu jest możliwa tylko w sytuacji, gdy można ustawić w dowolnym momencie wymaganą wartość temperatury wody na zasilaniu systemu. Regulator pogodowy C-64 ustawia temperaturę zasilania systemu ogrzewania i chłodzenia na podstawie zewnętrznych warunków pogodowych. Rozwiązanie to jest odpowiednie do wszelkich zastosowań: ogrzewania, chłodzenia lub odśnieżania powierzchni zewnętrznych. Można dobrać poszczególne komponenty systemu lub zdecydować się na kompletne, gotowe do podłączenia rozwiązanie w systemie Plug&Play.

Uponor oferuje obszerną gamę urządzeń do regulacji temperatury wody zasilającej, które umożliwiają łatwą i szybką instalację. Pozwalają na efektywną kontrolę temperatury, a wraz z regulatorami Uponor – redukcję zużycia energii. Inne akcesoria automatyki pogodowej są przeznaczone do montażu w kotłowni, a inne w szafce rozdzielczej do podłączenia do rozdzielacza. W systemie chłodzenia można zastosować nawet do sześciu czujników wilgotności, które będą zapobiegać utrzymywaniu się wilgoci w domu lub biurze.

Rozwiązania i elementy do regulacji temperatury wody zasilającej Uponor mają modułowy charakter. Znajdują zastosowanie w budynkach niemal każdego typu, od jednorodzinnych aż po biurowe.

Zestaw mieszający Push 23A Typu 2

Zestaw mieszający o stałej temperaturze zasilania wyposażony w głowicę termostatyczną z kapilarą 20-55 °C, przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do rozdzielaczy Uponor. Instalacja z rozdzielaczami na ścianie lub w szafce.

Wydajność: 3-10 kW

Zestaw mieszający EPG-6

Zestaw mieszający służący do rozdzielania i sterowania w systemach z gruntowym wymiennikiem ciepła. W systemie chłodzenia pasywnego służy jako stacja wymiany ciepła. Fabrycznie zmontowany i wyposażony w regulator pogodowy C-46.

Wydajność: 1-6 kW.