PURMO

Home / Oferta / PURMO

GRZEJNIKI – PURMO

Grzejniki PURMO przeznaczone są do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, w których czynnikiem grzejnym jest woda. Można stosować je zarówno w instalacjach jedno-, jak i dwururowych. Grzejniki te mogą być także zamontowane w instalacjach grawitacyjnych, ale z ograniczeniami wynikającymi z ich oporu hydraulicznego. Grzejniki PURMO stosuje się do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych oraz innych o norm i dwururowych. Grzejniki te mogą być także zamontowane w instalacjach grawitacyjnych, ale z ograniczeniami wynikającymi z ich oporu hydraulicznego.
Grzejniki PURMO stosuje się do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych oraz innych o normalnej wilgotności. Nie wolno stosować ich natomiast w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. halach basenów, łaźniach, myjniach samochodowych, pralniach, łazienkach bez sprawnej wentylacji. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki PURMO mogą być kotły lub wymiennikowe węzły cieplne. Nie dopuszcza się stosowania grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania połączonych bezpośrednio z wysokotemperaturową siecią cieplną np. przez węzły hydroelewatorowe lub zmieszania pompowego.

Nie wolno stosować ich natomiast w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. halach basenów, łaźniach, myjniach samochodowych, pralniach, łazienkach bez sprawnej wentylacji. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki PURMO mogą być kotły lub wymiennikowe węzły cieplne. Nie dopuszcza się stosowania grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania połączonych bezpośrednio z wysokotemperaturową siecią cieplną np. przez węzły hydroelewatorowe lub zmieszania pompowego.
Grzejniki PURMO przekazują znaczną część ciepła na drodze promieniowania. Jest to najzdrowszy i najprzyjemniejszy dla człowieka sposób emitowania ciepła. Swoim charakterem przypomina promieniowanie słoneczne.
Konwekcja charakterystyczna dla konwektorów, związana z ruchem powietrza w pomieszczeniu odgrywa rolę wtórną. Dzięki ograniczeniu konwekcji grzejniki PURMO nie gromadzą i nie przenoszą kurzu zawierającego szkodliwe dla człowieka pyłki i mikroorganizmy.