METRON

Home / Oferta / METRON

WODOMIERZE I CIEPŁOMIERZE – METRON

Centralka rejestrująca CR1

Urządzenie zbiera dane pomiarowe z wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania, przesyłane drogą radiową i magazynuje je w pamięci typu EEPROM. Odczyt danych zmagazynowanych w centralce dokonuje się przenośnym terminalem.

 

Monitoring Energii Elektrycznej

Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii odczytu danych za pośrednictwem sieci komputerowej.

Wprowadzenie monitoringu to m.in. natychmiastowy, prosty dostęp do odczytów poprzez przeglądarkę internetową; bieżąca analiza zgromadzonych danych – możliwość wprowadzenia oszczędności; automatyczne powiadamianie przez system służb technicznych o awarii.

Zintegrowane systemy opomiarowania i rozliczeń wody i energii cieplnej.

 

Podział kosztów C.O., rozliczenie zużycia wody. Oszczędzanie zasobów naturalnych, ochrona środowiska naturalnego. Oferta usługi to system składający się z sprzętu i oprogramowania o zaawansowanych technologiach:

– elektronika
– komunikacja
– informatyka,

oraz zespół czynności polegających na inwentaryzacji zasobów wodomierzowych, dobór i dzierżawę wodomierzy, montaż wymianę oraz korektę zabudowy wodomierzy.

Zintegrowane systemy opomiarowania i rozliczeń wody.

 

Podział kosztów C.O., rozliczenie zużycia wody. oszczędzanie zasobów naturalnych, ochrona środowiska naturalnego. Oferta usługi to system składający się z sprzętu i oprogramowania o zaawansowanych technologiach:

– elektronika
– komunikacja
– informatyka,

oraz zespół czynności polegających na inwentaryzacji zasobów wodomierzowych, dobór i dzierżawę wodomierzy, montaż wymianę oraz korektę zabudowy wodomierzy.

Zintegrowane systemy opomiarowania i rozliczeń energii cieplnej.

 

Podział kosztów C.O., rozliczenie zużycia wody. oszczędzanie zasobów naturalnych, ochrona środowiska naturalnego. Oferta usługi to system składający się z sprzętu i oprogramowania o zaawansowanych technologiach:

– elektronika
– komunikacja
– informatyka,

oraz zespół czynności polegających na inwentaryzacji zasobów wodomierzowych, dobór i dzierżawę wodomierzy, montaż wymianę oraz korektę zabudowy wodomierzy.