PROWA

Home / Oferta / PROWA

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE – PROWA

Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania pomieszczeń.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być podstawowym lub uzupełniającym źródłem ciepła w naszym domu. Można je zastosować w każdej podłodze bez względu na rodzaj materiału wykorzystanego do jej wykończenia. Wybór zależy przede wszystkim od określenia typu ogrzewania (zasadnicze czy wspomagające), rodzaju posadzki i grubości podłogi.

Przyczyny stałego wzrostu zainteresowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym:

·domy są budowane lub modernizowane z materiałów o coraz lepszych właściwościach cieplnych,
·koszt inwestycji wszelkiego typu grzejników elektrycznych włącznie z ogrzewaniem podłogowym jest niższy od innych systemów,
·regulacja temperatury w pomieszczeniu jest bardzo prosta i może uwzględniać wszystkie wymagania użytkownika,
·energia elektryczna jest uznawana za energię ekologicznie czystą, która nie powoduje żadnych zanieczyszczeń w miejscu eksploatacji i jego otoczeniu,
·sprawność wszystkich typów grzejników elektrycznych jest bliska 100%.

Zalety:

·równomierna temperatura pomieszczenia – rozkład temperatur w przestrzeni pomiędzy podłogą a sufitem jest zbliżony do idealnego. Ciepło w nogi, chłodniej na wysokości głowy – to jest to, co zdecydowanie poprawia samopoczucie i zapewnia komfort każdemu, kto korzysta z takiego systemu ogrzewania;
·komfort obsługi systemu – obsługa systemu sprowadza się do ustawienia programatora (wybór temperatury w cyklu dobowym lub tygodniowym) oraz dobrania oczekiwanej temperatury na regulatorze;

·bezpieczeństwo użytkowania – zastosowane izolacje, ekrany, osłony oraz podłączenie systemu poprzez włącznik różnico-prądowy gwarantują bezpieczeństwo;
·niezawodność systemu – energia elektryczna jest najbardziej pewnym źródłem energii;
·estetyka – instalacja ogrzewania podłogowego jest niewidoczna;
·wysoka sprawność energetyczna – przy dobrej izolacji podłogi sprawność układu jest praktycznie równa 100%; przy optymalnym rozkładzie temperatury średnia temperatura w pomieszczeniu może być obniżona, co oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Ogrzewanie w podłogach z betonu

Tego typu podłogi spotyka się w wielu miejscach, np. mieszkaniach, lokalach użyteczności publicznej, usługowych i halach produkcyjnych. Istotne jest, aby podłogi ułożone bezpośrednio na gruncie miały dobrą izolację termiczną. W znaczny sposób ograniczane są wtedy straty ciepła. Jako izolację można zastosować twardy styropian, wełnę mineralną lub piankę poliuretanową.
Należy również pamiętać o wykonaniu brzegowej izolacji termicznej, zapobiegającej emisji ciepła do ścian budynku.
Instalując matę czy też kabel grzewczy, trzeba zwrócić uwagę na to aby nie miały bezpośredniego kontaktu z warstwą izolacji. Beton, w którym są układane musi dobrze przylegać do ich struktury oraz nie może zawierać ostrych frakcji. Trzeba również pamiętać o sprawdzeniu rezystancji izolacji przed zalaniem instalacji betonem.
Uruchomienie systemu może nastąpić dopiero po około 30 dniach, po zakończeniu procesu wiązania betonu.

…akumulacyjne w podłogach z betonu

Podłoga z zainstalowanym akumulacyjnym systemem ogrzewania wykorzystuje energię elektryczną tylko w okresach drugiej taryfy, kiedy cena 1 kWh jest niższa. W związku z czym, również koszty eksploatacji są dużo niższe. Aby mieć gwarancję prawidłowej akumulacji energii cieplnej w podłodze, instalacja grzewcza musi być przykryta wylewką betonową o minimalnej grubości 9 cm.
Do sterowania systemem stosuje się specjalne kontrolery i sterowniki zapewniające uzyskanie żądanej temperatury przed upływem drugiej taryfy. W przypadku dużej ilości okien i drzwi w pomieszczeniu, musimy zainstalować ogrzewanie strefy brzegowej. Instalacja ta pełni rolę uzupełniającą, zapobiegając gwałtownemu spadkowi temperatury w części pomieszczenia. Jest ona instalowana na poziomie 3 – 4 cm od powierzchni podłogi, ponadto wymaga sterowania oddzielnymi programatorami i sterownikami. Należy pamiętać o tym, że system ogrzewania akumulacyjnego i instalacja w strefie brzegowej nie mogą pracować jednocześnie.

…w cienkiej wylewce betonowej

Przy renowacji już istniejącej podłogi, gdzie występują ograniczenia wysokości pomieszczenia, możemy zastosować system montażu ogrzewania w cienkiej wylewce betonowej.
Matę grzewczą lub przewód grzejny pokrywa się cienką wylewką betonową lub wylewką samopoziomującą (z uszlachetniaczem).
Przy tego typu instalacjach pamiętać trzeba o zastosowaniu właściwej mocy jednostkowej i grubości wylewki nie mniejszej niż 15 mm. Warstwę wykończeniową mogą stanowić wszystkie dostępne na rynku materiały podłogowe (maksymalna temperatura dla podłogi wykończonej parkietem wynosi 25°C).

…pod deskami ułożonymi na legarach

Aby proponowany system był efektywny należy pamiętać o ułożeniu izolacji termicznej pod instalację grzewczą, ale w taki sposób by nie miała bezpośredniego kontaktu z przewodem grzewczym. Należy również pamiętać o doborze właściwego materiału wykończeniowego, którego parametry dla tego typu podłóg określa ich producent. W systemie ogrzewania pod deskami ułożonymi na legarach wykorzystywany jest tylko przewód grzejny. Minimalna odległość między przewodem a podłogą powinna wynosić 35 mm.

Firma PROWA oferuje również najwyższej jakości wyroby stosowane w instalacjach zewnętrznych ochrony przeciwoblodzeniowej oraz szeroką gamę regulatorów i czujników do precyzyjnego sterowania pracą instalacji ogrzewania.