SOTRALENTZ

Home / Oferta / SOTRALENTZ

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – SOTRALENTZ


Epoka tradycyjnego, najczęściej nieszczelnego szamba przemija nieodwracalnie. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemów dla rozwiązania problemu ścieków.Wśród użytkowników oraz fachowców oczyszczalnie Sotralenz cieszą się niezmienną opinią bezkonkurencyjnych zarówno od strony technicznej jak i skuteczności działania.

Oczyszczalnie SOTRALENTZ to:

• 30 lat doświadczeń na rynku europejskim
• gwarancja wysokiego efektu oczyszczania
• minimum czynności eksploatacyjnych
• energia elektryczna potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność zainstalowania przepompowni ścieków
• podniesienie wartości Twojej nieruchomości
• 24-godzinny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny