FLEXIT

Home / Oferta / FLEXIT

REKUPERATORY CIEPŁA – FLEXIT

System ten jest najszerzej rozpowszechniony w krajach Skandynawii, które jednocześnie przodują w produkcji tych urządzeń stosując najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie wentylacji i odzysku ciepła. Wiodącym producentem tego typu urządzeń jest norweska firma FLEXIT® której produkty mają ugruntowaną pozycje w wielu europejskich krajach (Niemcy, Francja). Firma FLEXIT® produkuje kompletne systemy wentylacji obejmujące szeroki wachlarz jednostek wentylacyjnych (wydajność od 150 m3/h do 3000 m3/h), systemy kanałów oraz szeroką gamę automatyki w zakresie sterowania i kontroli temperatury i przepływu powietrza. Do szczególnych zalet rekuperatorów FLEXIT® należy opatentowany przez tą firmę układ kontroli przeciwzamarzaniowej Thermo/humidistat®. Najistotniejszą częścią tego systemu jest czujnik temperaturowo – wilgotnościowy znajdujący się w kasecie wymiennika. Mierzy on jednocześnie dwie cechy powietrza: wilgotność i temperaturę (stan powietrza) i w zależności od stanu włącza/wyłącza grzałkę podgrzewania wstępnego. Zapobiega to niebezpieczeństwu zamarznięcia skropliny w kasecie wymiennika ciepła.

Jedną z najistotniejszych zalet stosowania rekuperatorów FLEXIT® jest jakość dostarczanego powietrza uzyskiwana dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów. Rekuperatory FLEXIT® posiadają w standardzie bardzo wysokiej jakości filtry (EU 3 po stronie wyciągu, EU 3 jako filtr wstępny dla filtra EU 7 – wykonującego właściwe filtrowanie – po stronie nadmuchu) Filtr EU 7 zatrzymuje ok. 97 % cząsteczek większych od 0,5 mm (1mm = 1/1000 mm) czyli pyłków kwiatowych, cząsteczek popiołu powstałego przy spalaniu itp. Dla osób ze skłonnościami do alergii lub do szczególnych zastosowań (jak np. gabinety lekarskie) produkowane są filtry o jeszcze wyższej klasie – EU 8, EU 9.

Funkcja filtrowania sprawia, że do pomieszczeń nie trafiają substancje mogące mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, urodę lub mogące wywoływać różnego rodzaju alergie. Jakość powietrza ma również wpływ na nasze samopoczucie i zdolność koncentracji co jest szczególnie ważne przy uczeniu się, wytężonej pracy umysłowej czy wykonywaniu precyzyjnych prac wymagających skupienia.

Podsumowując: znaczenie wentylacji w naszym życiu przy obecnym systemie budowy domów jest bardzo istotne. Ze względów ekonomicznych oczywistym staje się fakt, że powinniśmy w miarę możliwości stosować wentylację z odzyskiem ciepła, która zapewnia nam również wysoką jakość dostarczanego powietrza. Do tego powinniśmy mieć również możliwość łatwego sterownia i kontroli bez konieczności obsługi urządzenia w miejscu jego instalacji. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie rekuperatorom FLEXIT® zauważymy, że rozwiązują one wszystkie wymienione problemy.