EUROSTER MICROLINE

Home / Oferta / EUROSTER MICROLINE

EUROSTER MICROLINE

Regulatory Elektra microline OCC2 oraz Elektra microline OCD2 są kontynuacją dobrze już znanej i sprawdzonej na całym świecie linii Microline. Całkowicie zmodyfikowane, pod względem programowania, zaprojektowane w taki sposób, aby poprzez duży wyświetlacz i za pomocą symboli graficznych, przeprowadzić użytkownika przez proces programowania. To nowatorskie rozwiązanie pozwala niemal z „dziecinną łatwością” zmodyfikować cztery wstępnie zaprogramowane zdarzenia. Nowością jest przypisanie dowolnej temperatury dla każdego zdarzenia (tj.: pobudka, wyjście, powrót i noc) indywidualnie.

Od użytkownika zależy także czy chce korzystać z funkcji adaptacyjnej, która zmienia czas załączenia ogrzewania w taki sposób, aby o nastawionej porze została osiągnięta zadana temperatura. W przypadku wyłączenia tej funkcji o nastawionej przez użytkownika porze, regulator załączy się i będzie pracował aż do osiągnięcia zadanej temperatury.

W regulatorach Elektra microline OCC2 i Elektra microline OCD2 można wykorzystać funkcję ograniczenia zakresu regulacji temperatury (MIN / MAX). Funkcji tej używa się po to, aby wykluczyć możliwość ustawienia za niskiej lub za wysokiej temperatury. Niektóre drewniane posadzki nie mogą być nagrzewane powyżej +27 st. C, a w przypadku wykorzystywania ogrzewania podłogowego w celu uzyskania komfortu ciepłej podłogi, użytkownik nie chce, aby temperatura posadzki spadła poniżej +22 st. C.

Bardzo ważnym atutem jest możliwość montażu regulatorów Elektra Microline wspólnie z np. wyłącznikiem światła. Taką możliwość daje podwójna ramka, która idealnie komponuje się z osprzętem: Busch-Jaeger, Merten, Ensto czy Eljo.

Kolejną nowością są regulatory Elektra euroster 2016. Dla obu linii regulatorów Elektra microline i Elektra euroster wspólna jest idea możliwości zaprogramowania chwilowej zmiany temperatury, niezależnie od trybu czy programu, w którym aktualnie znajduje się regulator. Przy podniesieniu lub obniżeniu wartości nastawionej temperatury, regulator będzie podtrzymywał tą wartość do następnego zaprogramowanego zdarzenia (Elektra microline), czy do następnej zmiany temperatury realizowanej przez program (Elektra euroster). Obie linie regulatorów posiadają także możliwość wyboru trybu ręcznego. Regulatory Elektra microline podtrzymują podniesioną lub obniżoną wartość temperatury, aż do odwołania przez użytkownika, po czym powracają do realizacji wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Regulatory Elektra euroster podtrzymują natomiast podniesioną lub obniżoną temperaturę przez 1 godzinę, 2 godziny, 3 godziny, itd…, aż do 24 godzin, po czym powracają do realizacji wcześniej zdefiniowanego programu.

Nowe regulatory Elektra euroster programuje się wg starej, wypróbowanej już metody ustawienia dwóch poziomów temperatury: dziennej, czyli komfortowej oraz nocnej, czyli ekonomicznej. Dodatkowo zdefiniowana jest temperatura przeciwzamrożeniowa, ustawiona w tym przypadku na niezmiennym poziomie +7 st. C przez 24h/na dobę. Każdą temperaturę wywołuje się programem, w którym definiuje się czas jej trwania.

Regulatory Elektra euroster wyposażono dodatkowo w przełącznik trybu kontroli. Regulatory tej linii mogą pracować również z urządzeniami przeznaczonymi nie tylko do grzania, ale również do chłodzenia. Funkcja opóźnienia sygnału wyjściowego zapobiega zbyt częstym włączeniom urządzenia wykonawczego np. na skutek chwilowego przeciągu.